Kjøpsbetingelser
Wednesday, 21st July, 2010

Generelt
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra voldenracing.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom selger og kjøper. Voldenracing.no omtales under disse vilkårene som vi eller oss.

Priser
Alle priser er oppgitt eks. frakt. Prisene endres seg stadig og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av prisendringer fra våre leverandører.

Levering
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. 

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrivefeil av produktene vi tilbyr på våre nettsider, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Postsendinger som ikke hentes
Ved uavhentede sendinger av produkter vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Reklamasjon
Før feil og mangler på produkter rapporteres til oss, bør kunden undersøke om feilen eller mangelen har oppstått før eller etter overtakelse av produktet(ene). Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik vår produktbeskrivelse viser må kunden melde dette til oss slik at vi kan iverksette tiltak for korrigeringer i våre systemer. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir oss melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold
Vi er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra våres side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Vi forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. 

Kommende arrangementer
Ingen konsertdato tilgjengelig enda!
Her kommer det informasjon om neste arrangement så snart vi har konkrete datoer!
Handlekurv
Eksterne nettsteder